Świadectwa

wspomnienia o św. Janie Pawle II


Nagrania zarejestrowano podczas konferencji wspomnieniowej o Janie Pawle II w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Świadectwo ks. prof. Jana Kruciny

Ksiądz Profesor Jan Krucina wspomina relacje między kardynałami Karolem Wojtyłą i Bolesławem Kominkiem


Świadectwo ks. prof. Antoniego Kiełbasy

Ksiądz Profesor Antoni Kiełbasa SDS wspomina wizytę Kardynała Karola Wojtyły w Trzebnicy


Świadectwo kard. Henryk Gulbinowicz

Kardynał Henryk Gulbinowicz wspomina Pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Wrocławia


Świadectwo bp. Edwarda Janiaka

Biskup Edward Janiak wspomina Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu i drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Wrocławia


Świadectwo ks. prof. Stanisława Olejnika

Ksiądz profesor Stanisław Olejnik wspomina swoją przyjaźń z Janem Pawłem II


Świadectwo abp. Mariana Gołebiewskiego

Arcybiskup Marian Gołębiewski mówi o wrocławskich homiliach Karola Wojtyły – Jana Pawła II


obserwatorium

Fundacja Obserwatorium Społeczne
pl. Katedralny 1, 50-329 Wrocław
tel: +48 713 074 237
email: fundacja.obserwatorium@obserwatoriumspoleczne.pl
WWW: www.obserwatoriumspoleczne.pl

nowe zycie