Karol Wojtyła

BISKUP


Jako biskup i arcybiskup metropolita krakowski, Karol Wojtyła wielokrotnie brał udział w uroczystościach w sanktuariach i klasztorach Archidiecezji Wrocławskiej, m.in. w Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, na Górze Iglicznej w Międzygórzu, czy w uroczystościach w Katedrze Wrocławskiej.

1970 r.

119 Sesja Plenarna KEP we Wrocławiu

1973 r.

Święcenia biskupie ks. Józefa Marka, Katedra Wrocławska

1971 r.

Posiedzenie w auli Seminarium Duchownego we Wrocławiu

1971 r.

Msza św. w Katedrze Wrocławskiej

1972 r.

Msza św. w kaplicy Seminarium Duchownego

1966 r.

Uroczystości milenijne w Trzebnicy

28 września 1958

W katedrze na Wawelu abp Eugeniusz Baziak dokonał konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły, nowego krakowskiego biskupa pomocniczego. Współkonsekratorem był bp Bolesław Kominek.


2–3 października 1958

Bp Karol Wojtyła uczestniczył w Starych Bogaczowicach koło Wałbrzycha (klasztor SS. Urszulanek) w zorganizowanych przez ks. Aleksandra Oberca, koordynatora duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu, rekolekcjach i naradzie duszpasterzy akademickich z całej Polski. Wygłosił wykład na temat wolności człowieka i wziął udział w dyskusji.


6–9 lipca 1959

Bp Karol Wojtyła prowadził rekolekcje dla kapłanów w seminarium duchownym we Wrocławiu.


14 października 1959

Konferencja dla studentów we Wrocławiu.


5 maja 1960

Wrocławskie spotkanie poświęcone sprawom duszpasterstwa inteligencji twórczej.


19 sierpnia 1961

Bp Karol Wojtyła wziął udział w uroczystościach Dolnośląskich Dni Maryjnych w katedrze wrocławskiej i wygłosił tam krótkie przemówienie o wzajemnych związkach między Wrocławiem i Krakowem, opartych na wspólnych korzeniach historycznych i religijnych, zwłaszcza doświadczeniach kultu maryjnego.


20 sierpnia 1961

W Międzygórzu, na Górze Iglicznej, w czasie Dolnośląskich Dni Maryjnych odprawił Mszę św. pontyfikalną u Matki Bożej Śnieżnej oraz wygłosił kazanie. Po Mszy św. spotkał się z grupą młodzieży wędrującej po górach.


21 sierpnia 1961

We wrocławskim seminarium duchownym uczestniczył w posiedzeniu Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski poświęconej programowi VI roku Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrześcijaństwa w Polsce. Dyskutowano także nad projektem instrukcji dla duchowieństwa w sprawie stroju kapłańskiego.


28–31 sierpnia 1965

W Trzebnicy abp Karol Wojtyła wziął udział w obradach Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski. Wieczorem 29 sierpnia przewodniczył w bazylice Mszy św., po której – jak zanotowano w kronice tamtejszego domu zakonnego salwatorianów – podkreślił swoje zadowolenie, że mógł celebrować Mszę świętą w Bazylice Trzebnickiej, gdzie znajduje się grób św. Jadwigi Śląskiej, która jest imienniczką i patronką Jadwigi krakowskiej. 30 sierpnia sprawował Mszę św. przy grobie św. Jadwigi, a 31 sierpnia uczestniczył w spotkaniu kard. Stefana Wyszyńskiego i innych biskupów polskich z wiernymi w bazylice. Podczas pobytu w Trzebnicy wpisał do księgi pamiątkowej klasztoru sióstr boromeuszek.


31 sierpnia 1965

Abp Karol Wojtyła wziął udział w centralnej uroczystości dwudziestolecia polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych na placu przed katedrą wrocławską.


1 września 1965

W ramach 89. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski obradującej we Wrocławiu, podczas jubileuszowej sesji naukowej w katedrze wrocławskiej, wygłosił wykład na temat wzajemnych powiązań diecezji krakowskiej i wrocławskiej w okresie tysiąclecia i roli Kościoła w utrzymaniu polskości na Śląsku w XIX i XX w.


24 kwietnia 1966

Z okazji 400-lecia istnienia seminarium duchownego we Wrocławiu wziął udział w uroczystej sesji naukowej, podczas której wygłosił wykład poświęcony problematyce kapłańskiej w pracach Soboru Watykańskiego II.


15 października 1966

Podczas inauguracji uroczystości milenijnych we Wrocławiu przewodniczył Mszy św. w kościele dominikanów pw. św. Wojciecha przy grobie bł. Czesława, podczas której kazanie wygłosił kard. Stefan Wyszyński.


16 października 1966

W czasie centralnych uroczystościach milenijnych archidiecezji wrocławskiej z udziałem Episkopatu Polski w Trzebnicy abp Karol Wojtyła wygłosił przemówienie na temat związków między Krakowem i Wrocławiem mówiąc zwłaszcza o dwóch Jadwigach, które wpisały się w historię naszej Ojczyzny, o św. Jadwidze Śląskiej i Królowej Jadwidze. Wieczorem uczestniczył w obchodach milenijnych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.


obserwatorium

Fundacja Obserwatorium Społeczne
pl. Katedralny 1, 50-329 Wrocław
tel: +48 713 074 237
email: fundacja.obserwatorium@obserwatoriumspoleczne.pl
WWW: www.obserwatoriumspoleczne.pl

nowe zycie